Zoals u wellicht reeds bekend blaast er sedert januari 2013 een nieuwe wind door het bestuur van Liberale vrouwen Moerbeke-Waas


Een aantal bestuursleden namen afscheid, andere blijven zich volop inzetten voor de vereniging en een aantal jongere vrouwen


brengen vernieuwing in het bestuur.

Edith Bogaert (voorzitster)

Liliana De Potter (ondervoorzitster)

Nicole Stevelinck (penningmeester)
Lilly Delaruelle (verantwoordelijke ledenwerving)
Inge Mertens
Greta ThierensChristiane Reunis

Marleen Ongena


Karin Van Brussel (PR)